Kors vid farliga vägar

Idag sätts 500 stora rödmålade kors ut längs med vägsträckor runt om i landet. De symboliserar människor som dödats eller skadats svårt i trafiken. Korsen sätts upp av Motormännens Riksförbund. Den enda sträckan här i länet blir riksväg 34 mellan Målilla och Vimmerby med 16 stora röda kors som ska stå fram till i höst.  

Årligen dödas cirka 450 människor i den svenska trafiken, samtidigt som tusentals skadas, och enligt Motormännen beror en stor del av utgången av en olycka på hur vägen ser ut. På säkrare vägar hade mer än hälften av de som dör i trafiken kunnat överleva enligt en rapport som försäkringsbolaget Folksam har gjort.

Det är längs med Sveriges farligaste vägar som korsen placeras. De anses som farliga utifrån ett flertal kriterier. Antalet trafikanter, om det finns mitträcken eller inte, olycksstatistik tillbaka i tiden osv.

Vill få politiker att reagera
Men att sätta de stora korsen längs med vägarna handlar inte bara om att uppmärksamma trafikanter på att det är farliga vägsträckor, utan även myndigheter.
 
Men att sätta de stora korsen längs med vägarna handlar inte bara om att uppmärksamma trafikanter på att det är farliga vägsträckor, utan även myndigheter.

Motormännen anser inte att politiker på lokal, regional och riksnivå prioriterar ökad finansiering av säkrare vägar. Motormännens Riksförbund arbetar målmedvetet för att förmå politikerna att öka anslagen till vägarna så att hundratals liv kan räddas varje år.