Överbelastat avlopp i skärgården

Överbelastningen av avloppsreningsverket vid turistanläggningen på Idö i Västerviks skärgård har lett till stora mängder med fosfor och biologiskt syreförbrukande material släppts ut i Östersjön.

Reningsverket har varit dimensionerat för 200 personer per dygnet, men antalet besökare har ökat kraftigt på senare år och därmed blivit betydligt fler. Bernt Jonsson, biträdande miljöchef i Västervik, säger till Sveriges Radio Kalmar att det är oklart vilka effekter utsläppen har fått. Det har kommunen inte tagit reda på.

Beslut har nu tagits att bygga ut reningsverket på Idö och om allt går enligt planerna ska det vara klart till midsommar. Lars Nilsson, en av ägarna till turistanläggningen på Idö som står för skötseln av reningsanläggningen, säger till Sveriges Radio Kalmar att han hoppas och tror att problemen där efter ska vara avklarade.