Kritik mot nedläggning av Klockaregården

Planerna på att lägga ner dagrehabiliteringen för demenssjuka vid Klockaregården i Löt i Borgholms kommun kritiseras nu av Stina-Clara Hjulström ordförande i Riksförbundet för demenssjukas rättigheter och den som en gång tog initiativ till verksamheten.

Orsaken till planerna är socialnämndens sparförslag för att minska budgetunderskottet på sex miljoner kronor. Två äldreboenden kan stängas, Klockargården och Ekbacka tre.

Stina-Clara Hjulström säger till Östran i dag att en nedläggning kan kosta mer än vad kommunen kan spara in eftersom de sjuka i slutändan kanske behöver flytta ännu tidigare till äldreboende.

Orsaken till planerna är socialnämndens sparförslag för att minska budgetunderskottet på sex miljoner kronor. Två äldreboenden kan stängas, Klockargården och Ekbacka tre.

Stina-Clara Hjulström säger till Östran i dag att en nedläggning kan kosta mer än vad kommunen kan spara in eftersom de sjuka i slutändan kanske behöver flytta ännu tidigare till äldreboende.