Äldreomsorgen hotad i Hultsfred

Socialnämnden i Hultsfred kommer begära 15 miljoner kronor extra av kommunfullmäktige. Det beslutade socialnämnden vid sitt möte på tisdagen. De extra pengarna behövs enligt nämnden om man ska kunna ha kvar samma kvalitet och nivå på verksamheten som man har idag.

Idag ligger socialförvaltningens budget på 226 miljoner kronor. Men de pengarna räcker inte och de äldre i Hultsfreds kommun kan vänta sig försämringar om inte kommunfullmäktige beviljar de extra 15 miljoner som socialförvaltningen och socialnämnden anser sig behöva, det säger Mattias Wärnsberg som är socialdemokratisk ordförande i Socialnämnden i Hultsfred.
Det är tjänstemannarapporten som socialnämnden tagit ställning till och som visar att om man inte får mer pengar kommer man behöva sänka ambitionsnivån betydligt inom framförallt äldreomsorgen för att det ska gå runt.
Bland annat handlar det om de 40 helårstjänster som varslades i januari, men som man enligt både tjänstemännen och socialnämndens politiker är nödvändiga i verksamheten.

Det finns saker som man nu ska se över för att spara pengar, men även om pengar sparas in och även om man sänker ambitionsnivån och lägger sig på den lagstadgade nivån, kommer inte pengarna räcka, säger Mattias Wärnsberg. Underskottet för socialförvaltningen i Hultsfreds kommun uppgår enligt den senaste rapporten till 12, 8 miljoner kronor. Frågan om mer pengar till socialförvaltningen i Hultsfred tas nu upp på kommunfullmäktigemötet i slutet på juni