Underjordiskt p-hus kan byggas i giftig jord

Det kan finnas cyanid i marken utanför Baronen i Kalmar där det finns planer på att bygga ett nytt underjordiskt parkeringshus.

Där låg nämligen kommunens kolgasverk från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet.
Slaggprodukterna från gasverket dumpades rätt ner i jorden och i dag kan det finnas höga halter av cyanider och tungmetaller i marken som kan behöva saneras.
Den som får i sig cyanid får svårt att andas och kan kvävas till döds.