Funktionshindrades fritid utreds

Frågan om hur landstinget ska samordna fritidsverksamheten för funktionshindrade ska nu utredas. Orsaken är att det finns önskemål om att ta bort en halv tjänst för att få loss pengar till annat. Men det krävs politiska beslut om antalet fritidssamordnare ska kunna minskas ytterligare.

I det stora sparpaketet som antogs för några år sedan minskades antalet samordnare med hälften och de är nu fyra stycken. Förhoppningen var då att kommunerna skulle ta ökat ansvar för de funktionshindrades fritid.

Landstingspolitikerna vill nu utreda hur samordningen av fritidsverksamheten har fungerat sedan dess.