Dopingmedel på gym i Kalmar

Det förekommer dopingpreparat bland unga i Kalmar och nu startar en gemensam satsning för att förebygga att fler börjar använda dopingpreparat. Tanken är att ett nätverk ska göra det svårare för den som vill dopa sig att byta träningslokal eller liknande.

”Kalmar växer utan doping” kallas projektet som drivs av lokala idrottsorganisationer, kommunen, polisen och högskolan.

En första undersökning som gjorts vid Högskolan i Kalmar visar att bland åttondeklassarna i Kalmar har en procent - fem personer - tagit dopingpreparat. Bland gymnasieeleverna två procent, det vill säga tio personer, och bland 25-35-åringar som besöker lokala gym har sex procent dopat sig, vilket är 15 personer.