Skollunch åter gratis i Västervik

I Västervik försvinner de hårt kritiserade lunchavgifterna för gymnasielever från årsskiftet. Barn och utbildningsnämnden är åtminstone enig i frågan.

Avgifterna på skolluncherna infördes som ett led i saneringen av kommunens ekonomi.

Att avgiften slopas beror till stor del på att elever från Västervik som går på andra skolor har lätt att smita undan  avgifterna. Ett effektivt kontrollsystem finns bara på gymnasiet i Västervik.

Fullmäktige ska fatta beslut om gratis skolluncher i juni.