Bergs köper Bitus

Sågverkskoncernen Bergs Timber i Mörlunda kommer att köpa träskyddsföretaget Bitus i Nybro, Bitus som i dag har just Bergs som en av sina största kunder.

En så principöverenskommelse mellan parterna är träffad.

Affären påverkar på kort sikt inte antalet anställda i företagen.