Omflyttning av äldre oroar

I Kalmar vållar omflyttningar på äldreboende både oro och tårar, bland åldringar och anhöriga.

På ett boende, Smedby gård riskerar alla dom åtta att få flytta till annat boende den närmaste tiden.   Den senaste som flyttade in anlände för bara en månad sedan, skriver Barometern
Anledningen till omflyttningarna av äldre är, trånga boenden och bostadsbrist i kombination med att personal ska nyttjas så effektivt som möjligt.