Kort gräs hotar fåglar

Ett flertal sydliga fågelarter riskerar att utrotas eftersom gäss och tamdjur betar bort deras miljöer.

Naturvården har sedan en tid tillbaka försökt få kontroll över igenvuxna strandängar med hjälp av betande djur, men nu varnar Jägareförbundet om att man gått för hårt fram.
Gräset blir alldeles för kort och fåglarna har inte en chans att gömma sina bon.
De arter som ligger mest i riskzonen är sydlig kärrsnäppa och rödspov.