Fler psyksjuka söker hjälp hos kyrkan

Var femte person som ringer till Svenska kyrkans jourhavande präst lider av ett psykiskt handikapp, och andelen självmordssamtal har blivit fler. Det visar en sammanställning som Växjö stift har gjort. Och kyrkan efterlyser nu samarbete med bland annat Kalmar läns landsting.

Växjö stift vill har skrivit ett brev till Kalmar, Kronobergs och Jönköpings läns landsting där man beskriver situationen som innebär att allt fler som ringer jourhavande präst är psykiskt sjuka eller handikappade och att samtalen blir allt svårare.

Samtalen kopplas via SOS Alarm mellan klockan 22 på kvällen och sex på morgonen.

Växjö stift efterlyser nu ett utökat samarbete med landstingen och det finns ett möte planerat med politikerna i Kalmar läns landsting. Stiftet föreslår bland annat en lösning där Jourhavande präst kan koppla vissa samtal vidare direkt till psykiatrin.

Lena Segerberg (s), landstingsråd med hälso- och sjukvårdsansvar, säger till Sveriges Radio Kalmar att man är positiva till ett samarbete