Satsningar på dom äldre med statliga pengar

Nya statliga pengar är snart på väg till landets kommuner och landsting för att stimulera en bättre vård och omsorg om dom äldre. Ett resultat är att kommunerna nu vågar testa nya ideer, som annars aldrig hade blivit av.

I Oskarshamn föreslås till exempel att 15 äldre anhörigvårdare får tillgång till en slags bildtelefoner, för att kunna få en helt annan kontakt än idag, med vårdpersonal, men också andra anhörigvårdare.

Förutom satsningar på det sociala innehållet inom äldreomsorgen handlar dom projekt som länets kommuner sökt pengar till - om att öka tillgången till läkare för dom äldre, satsningar på att gå igenom deras läkemedelanvändning, sprida kunskap om demensvård och att anställa någon som fokuserar på kosten.

Pengarna, som fördelas efter kommunernas storlek, väntas betalas ut i juni och projektansökningarna handläggs nu av socialstyrelsen.