Bra njursjukvård i länet

Patienter med sviktande njurar får en bra vård i Kalmar Läns landsting.

Bara Skåne och Halland har bättre vård för de njursjuka,  enligt det njursjkuvårdsindex som analys- och inforamtionsföretaget Health Consumer Powerhouse presenterade på måndagen.

Kalmarlandstinget får t ex högt betyg när det gäller skonsamma behandlingsformer och möjlighet till hemdialys.

Hälften av landstingen klarar inte av att ge njurpatienterna behandling tre gånger i veckan.