Bönder får större semesterkassa

Ett 30-tal bönder i länet får extra semesterpengar  under maj och juni.

Ett utslag i Högsta Domstolen gör att Jordbruksverket tvingas betala ut 13 miljoner till bönder som felaktigt krävts på dröjsmålsränta för att de varit sena med att återbetala omställningsstöd.

Mest pengar av deberörda i länet får en bonde i Mörbylångatrakten med drygt 90 000 kronor.