De vill rädda sina skolor

Föräldrar i Bredsättra och Gärdslösa på östra Öland går nu samman i protest mot besparingarna på två grundskolor.

Förslaget är att skolan i Bredsättra läggs ner och att eleverna i Gärdslösa från och med klass 3 flyttas till skolorna i Köpingsvik, Rälla och Runsten.

Föräldrarna hävdar att utbildningsförvaltningen i Borgholm har ett för dåligt underlag till sitt förslag och att dom bara räknat med pengarna som sparas när lärare sägs upp.