Äldreboenden bort i Fagerhult?

I Högsby kommun kan ett stort antal äldreboenden komma att avvecklas den närmaste tiden.

En arbetsgrupp som ska lägga fram ett slutlig förslag i nästa månad överväger att lägga ner Väengården i Fagerhult med 30 platser och att dessutom avveckla 20 av platserna vid Kvillgården i Högsby, skriver Nyheterna.

På de berörda boendena jobbar i dag 60-70 anställda, varav 25 i Fagerhult.