Sälskyddet blir kvar

De områden för skydd av säl längs länets kust blir kvar med ett undantag.

Det har länsstyrelsen bestämt

Sälstammen har ju vuxit till sig på senare år och sälen åsamkar yrkesfisket stora kostnander, som ju delvis ersätts av staten. Därför har Kalmar Läns fiskareförbunmd velat upphäva länets fyra sälskyddsområden.

Men länsstyrelsen anser att det fortfarande finns ett behov av att skydda sälstammen. Man upphäver därför bara ett av de fyra områdena, nämligen Bredhäll.

Stammen av gråsäl beräknas sedan 1990 ha ökat med åtta procent per år i Östersjön. Läns länets kust beräknas finnas ett 90tal djur. Här har tillväxttakten inte varit lika hög som norrut i Östersjön