Gästproffesor till Astrid Lingrens minne utsedd

Litteraturforskaren Astrid Surmatz får den första gästprofessuren till Astrid Lindgrens minne vid Växjö universitet.

Surmatz disputerade i Göttingen 1997 på en avhandling om översättningar av Pippi Långstrump.
Hon är i dag docent i litteraturvetenskap vid universitetet i Amsterdam och har ägnat mycket av sin forskning åt skandinavisk litteratur.
Gästprofessuren i Växjö finansieras av Vimmerby kommun, Rädda Barnen och Växjö universitet.
Innehavaren ska i sin forskning på något sätt knyta an till Astrid Lindgrens liv och arbete.