Valdermarsviken saneras

Valdemarsviken ska saneras från giftiga tungmetaller och på fredagen blev det klart med finansieringen. Valdemarsviken är en långsmal vik på gränsen mellan Småland och Östergötland som slutar vid Valdemarsvik.

Länsstyrelsen i Östergötland får 120 miljoner kronor från Naturvårdsverket och Valdemarsviks kommun satsar 15 miljoner till ett av de största saneringsprojektet i Östergötland någonsin.

Den förorenade botten ska muddras och saneringen kommer ha stor betydelse för Östersjöns vatten.

Thomas Örnbring chef för tekniska förvaltningen säger att kommunen nu börjar planera för arbetet som tidigast kan komma igång nästa höst men troligen 2009.

Valdemarsviken har under lång tid orsakat det största enskilda utsläppet av krom. Föroreningarna kommer ifrån en nedlagd läderfabrik.