Mer arbetsplatsolyckor när Arbetsmiljöverket drar ner

Det blir inte lika många kontroller av arbetsmiljön och faror på arbetsplatserna i framtiden när Arbetsmiljöverket nu tvingas dra ner på personalstyrkan när budgeten minskas.

I Växjödistriktet, där Kalmar län ingår, har man lyckats undvika uppsägningar. Där minskas istället personalen från 60 till 44 genom naturliga avgångar, och tidiga pensioneringar.

Men arbetsmiljöinspektören Håkan Lindström i Kalmar säger till P4 Kalmar att minskningen kommer att märkas, och att dom inte kommer att vara ute på arbetsplatserna lika ofta.

Redan i höstens budgetproposition ville regeringen minska verkets anslag med 160 miljoner fram till 2010, och i veckan svarade arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin på frågor om detta i riksdagen där han inte gav något hopp om mer pengar till verket.

Lägst andel inspektörer
Sverige har lägst andel arbetsmiljöinspektörer jämfört med resten av Skandinavien. Danmark går åt motsatt håll, och ökar styrkan till nästan dubbelt så många som dom svenska inspektörerna.

Nu från och med den första juni träder uppsägningarna i kraft, och inspektörer och adminsitrativ personal lämnar myndigheten. 225 helårstjänster ska bort under tre år över hela landet.