Pengarna snart slut i bilskrotningsfonden

Intresset från bilägare att få 4 000 kr i ersättning för att skrota sin bil har fått stort gensvar

Under den första dagen med bilskrotningsfonden som var i fredags 1 juni tog Vägverket anmälningar som motsvarar minst 60 miljoner ur bilskrotningsfonden.

Det stora intresset gör att Vägverket bedömer att pengarna som finns i bilskrotningsfonden tar slut under helgen.

Totalt fanns 102 miljoner kronor i Bilskrotningsfonden vid månadsskiftet maj/juni.

Särskilda krav
Pengarna delas ut till de som uppfyller vissa krav i tur och ordning som anmälningarna kommer in och så länge det finns medel kvar i fonden. Någon skrotningsersättning för anmälningar som kommer in därefter kommer inte att kunna betalas ut.

Den 1 juni infördes nya regler vid skrotning av bilar där fordonsproducenterna fick ett utökat ansvar för att ta hand om uttjänta bilar. Systemet med skrotningsavgift och skrotpremie avskaffades och resterande medel i bilskrotningsfonden öronmärkets för att användas till skrotningsersättningen. Avsikten med skrotningsersättningen var att stimulera utskrotningen av fordon som saknar katalysator och på så sätt bidra till att minska utsläppen från fordonstrafiken.