Pellets och sol i kombination

Solfångare kommer att bli mycket vanligare på villor i framtiden. Det tror Jan Åke Gullaksen, marknadschef på företaget KMP i Kalmar som säljer pelletsbrännare.

Det är en ny typ anläggning som kombinerar pelletseldning med solfångare som fått fart på installationen av solfångare.

Än så länge är det främst i storstadsområdena som intresset vaknar. Men inom några år räknar Jan Åke Gullaksen med att den nya typen ska dominera marknaden.

En stor vinst är att man slipper elda på sommaren för att få varmvatten, då sköter solen hela uppvärmningen.