Har inte råd åtgärda väggupp

Just nu finns inga pengar till att åtgärda de hälsofarliga guppen längs gatorna i Kalmar.

Gata parknämndens Socialdemokratiska ordförande i Kalmar Ingvar Nilsson är medveten om de problem som de farthindrande guppen medför för bussförarnas hälsa i form av dåliga ryggar och axlar.

Han är också medveten om att underhållet varit dåligt vilket gör att guppen förutom bussförna även skadar framvagnarna på passerande bilar.

Enligt Nilsson är en fråga om pengar till underhåll av vägnätet

- Nu finns pengarna inte  men vi är naturligtvis är öppna för andra lösningar och att följa de EU- direktiv som  finns för farthinder..