Nyanställer i Västervik

Det nyetablerade företaget Cleverhouse i Västervik som tillverkar husmoduler kommer närmaste året att nyanställa.

Nu sysselsätts knappt 20-talet personer på anläggningen i Västervik. Om ett år ska företaget ha 80-talet anställda, berättar Lennart Skog VD för Vanilla Ventures som äger Cleverhouse, för Västerviks-Tidningens nätupplaga.

-Vi har en så stor orderstock att vi nu måste utöka tillverkningskapaciteten i den storlekordningen.

Företaget bygger moduler i Västervik och Åtvidaberg.