Förslag om extra pengar för autism

Att landstingsledningen inte avsatt några extra pengar till en satsning för autistiska barn i förskoleåldern ifrågasätts nu av den borgerliga oppositionen.

I deras motförslag till budget föreslår de en extra miljon till satsningen som går ut på att ge intensivträning för autistiska barn under två års tid.

Det räcker visserligen inte till att låta alla de 40 barn som skulle behöva hjälp få det, men moderata landstingsrådet Malin Pettersson säger att det i alla fall gör att projektet kan fortsätta.

Finansieringen av en satsning på de autiska barnen menar hon är möjlig genom att landstinget låter bli att genomföra reformen om gratis sjukvård för ungdomar mellan 16 och 20 år. Då finns fem miljoner att använda till satsningar som till exempel det så kallade BTI-projektet.

Den politiska majoriteten har sagt sig vara öppna för själva metoden men är inte beredda att skjuta till mer pengar.

Frågan om hur landstinget ska fördela sina pengar nästa år avgörs slutgiltigt på landstingsfullmäktige om två veckor.

Landstinget i Uppsala län var först med att införa betendeterapeutisk intensivträning. På sin hemsida skriver doe att desedan mitten av 90-talet erbjudit detta till små barn med diagnosen autism.

”Arbetsmetoden är grundad på inlärningspsykologisk metodik, baserad på aktuell forskning kring mångsidiga program för barn med autism. Metoden har visat sig ge goda behandlingsresultat vid replikerade studier”