Sjöolyckor utreds för dåligt

Sjöfartsinspektionen kommer att mista uppdraget att utreda olyckor till sjöss.

Regeringen har kommit fram till att den svenska sjöfartsinspektionen inte uppfyller EU:s krav på oberoende när det gäller utredning av sjöolyckor.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson tar beslut nu i veckan på EU:s ministerråd, som innebär att alla utredningar av sjöolyckor flyttas över till Statens Haverikommission.