Ingen vårdkritik för pojkdöd

 Socialstyrelsen riktar ingen kritik mot vården vid Västerviks sjukhus när det gäller den fyraårige pojke som i höstas avled bara tre dagar efter en operation av halsmandlarna. Pojken avled efter kraftiga blödningar ur munnen.

Socialstyrelsens vetenskapliga råd kritiserar ingen enskild vårdpersonal - och man har inte heller hittat något systemfel som orsak till pojkens död. Därför vidtar man man ingen åtgärd mot sjukhuset, som ju anmälde sig själv i ärendet enligt Lex Maria