Gruvsanering i Gladhammar gagnar miljö och turism

I höst ska de gamla gruvorna i Gladhammar i Västerviks kommun saneras. Det kommer både stoppa läckaget av giftiga ämnen och göra gruvorna mer tillgängliga.

Naturvårdsverket satsar 50 miljoner kronor på att sanera gruvorna, något som kommer innebära att den arsenik, kobolt och koppar som idag läcker ut i Tjursbosjön stoppas.

Ytterligare en följd av saneringen är att gruvorna görs tillgängliga för allmänheten skriver Västervikstidningen.