Nämnder i Västervik nekas mer pengar

I Västervik kan flera nämnder tvingas till besparingar för att klara budgeten nästa år.

I förslaget till ny budget i Västervik finns ett totalt sparkrav på 6,6 miljoner kronor, som det ännu är oklart hur det ska fördelas, dessutom kommer flera nämnder inte få extra pengar för dom förstärkningar som dom anser behövs.

Samtidigt görs flera stora investeringar i Västervik, bland annat till vägar för Holiday Clubs turistsatsning, skriver Västervikstidningen.