Eldningsförbud i Kronoberg

I Kronobergs län har länsstyrelsen utfärdat eldningsförbud sedan klockan 12 på torsdagen, och det är nu förbjudet att göra upp öppen eld både i skog och mark och på villatomter i hela länet. Anledningen är att det är mycket torrt i skog och mark.
I Kalmar län finns ännu inget eldningsförbud utfärdat.