Förlängd frist få ut storfällt virke

Skogsägare kan nu få dispens från bestämmelserna som säger att allt stormfällt virke ska vara ute ur skogarna senast 1 juli.

Enligt Skogsstyrelsen kommer inte alla skogsägare att hinna få ut virket, dels på grund av dåliga resurser och dels på grund av att det är svårt med transporter. Därför har skogsstyrelsen bestämt att det ska gå att söka dispens för det virke som man inte hinner ta hand om.

Det är för att hindra spridningen av granbarkborren som man tidigare sagt att allt virke skall vara ute 1 juli, men nu lämnar alltså Skogsstyrelsen en öppning.