EU-pengar till länsprojekt

Eu-pengar beviljas på torsdagen till fyra olika projekt längs ostkusten.

För att främja utvecklingen för porten mot skärgården Klintemåla i Oskarshamns kommun beviljas nästan en kvarts miljon. Medlen ska bl a göra skärgården mer tillgänglig för alla.

Naturum i Västervik får bidrag för att undersöka vattenmiljön mera noggrant, LRF i Västervik ska göra en förstudie för att framställa mer biogas och showverksamheten på Östra Vikbolandet får också EU-pengar.

Pengarna slussas ut via EU-projketet Kustlandet