Medicinska aborter vanligast i Kalmar län

Drygt åtta av tio aborter som görs i Kalmar län sker på medicinsk väg, vilket kan liknas vid ett framkallat missfall. Det är den högsta andelen i Sverige.

Kalmar län har utvecklat metoden kring medicinska aborter sedan starten i början av 90-talet och Lisbet Angelsiöö verksamhetschef på Kvinnokliniken i Kalmar säger till P4 Kalmar att man ser att kvinnorna visserligen har mer smärta och blöder längre, men mentalt mår de mycket bättre och de slipper ett kirurgiskt ingrepp med narkos som var och en för sig innebör risker.