Montessoriskolan vann sex års kamp

Friskolan Montessori i Nybro får stöd av länsrätten som anser att skolan har rätt till bidrag från kommunen till sitt fritids.

Idag går ett tiotal skolbarn på Montessoris fritids och verksamheten ska i fortsättningen få driftsbidrag med omkring 500.000 kronor per verksamhetsår. Pengarna ska gå till personalkostnader.

Montessoris ansökan till Barn- och utbildningsnämnden avslogs med röstsiffrorna sju mot sex. Det beslutet överklagades till länsrätten, som nu ger Montessoriskolan rätt.