Storsatsning på gruvsanering

Naturvårdsverkets besked att Gladhammars gamla gruvområde ska saneras för 50 miljoner kronor gläder kommunen, som tror att detta kan leda till ytterligare stora saneringsinsatser.

Christer Ramström miljö- och byggkontoret och projektledare i kommunen för projektet säger att på sikt borde också sjöarna som idag tar emot giftläckaget muddras och göras rena. Men då handlar det om kostnader på uppåt 400 miljoner kronor säger han.

Den gamla gruvan i Gladhammar som var i drift under nära 500 år, fram till slutet av 1800-talet läcker ut stora mängder arsenik, kobolt och koppar i området och sjöarna nedanför.