Veolia tar över driften på Stångådalsbanan

Upphandlingen om den framtida tågtrafiken på Stångådalsbanan och Tjustbanorna är nu klar och det blir företaget Veolia före detta Connex som får sköta trafiken från och med juni nästa år och sex år framöver.

Idag har SJ trafiken men får lämna ifrån sig den och också ombordbemaningen till Veolia som hade prismässigt lägsta anbudet men samtidigt visade att företaget kan klara kvaliteten, säger Karl-Johan Bodell i Kalmar länstrafiken till P4 Kalmar.

Enligt Bodell blir den största skillnaden för passagerarna framöver inte att det är en ny operatör utan att det kommer bli utökad trafik på banorna.

Nu närmast gäller det för landstinget att bestämma sig för vilka tåg som ska trafikera banorna från nästa sommar.

Kalmar Länstrafiks VD Karl-Johan Bodell säger till P4 Kalmar att han räknar med att upphandlingen är klar till augusti. Att det ännu inte är klart med statliga pengar till en upprustning av banan är inget hinder. I samband med valet av tåg får man ta med det i beräkningen, men politikerna har klart slagit fast att det i vilket fall som helst ska vara tågtrafik på banorna även i fortsättningen.

Kommunpolitikerna kommer trycka på regeringen för ett besked under hösten, och erbjuda en förskottering av pengar, bara en upprustning av banan kommer igång.