Vädjan om resurser till skolan i Oskarshamn

I Oskarshamn går lärarfacken till hård kritik mot kommunen sen det visat sig att skola och barnomsorg inte får dom ökade resurser lärarna anser är nödvändiga.

I ett brev skriver de att 50 miljoner till behövs för att fler elever ska kunna lämna skolan med godkända betyg, för att elever som har rätt till mer stöd ska få det och för att löneorättvisor ska kunna åtgärdas, skriver tidningen Nyheterna.