Fartyg på grund i Blekinge

Ett norskregistrerat fartyg gick i dag, tisdag, på grund utanför Blekinges kust.

Torrlastfartyget Bewa som är 80 meter långt var på väg från Mukran i Tyskland till Karlshamn och har, förutom 17 000 liter dieselolja för egen drift, ingen last ombord.
Ingen olja har läckt ut på haveriplatsen o ingen i den åtta man starka besättningen har skadats.