Tunga avhopp från Fanerdun

De två tunga namnen i det kinesiska bolaget Fanerduns styrelse hoppar av .

Det framgår av bolagsverkets register. Det är de båda frontgestalterna som hämtades från det Svenska näringslivet nämligen Karl Olof Sten och Sten Thunberg.

Carl Olof Sten har bl a varit ekonomichef vid ett anatal större bolag och Sten Thunberg  kom från det det börsnoterade F innveden . De gav stor trovärdighets åt hela Fanerdun-projektet.

Men enligt bolagsverkets handlingar har de begärt sitt utträde i slutet av maj och början av juni.

De båda bekräftar att de lämnat styrelsen. Carl Olof Sten vill inte kommentera. Sten Thunberg bekräftar också sitt avhopp men säger att han har fortfarnde kontakter med styrelsen och kan tänka sig att återinträda.

Det kan tolkas som att något hänt som de båda inte kan ställa upp på men om det ändras så kan i alla fall Sten Thunberg tänka sig att åtreinträda.

Nu består styrelsen bara av Mr Lou Jinxing, själv till sammans med Roger Axmon Västervik.