Europadiplom till Borgholm

Borgholms prisas för sitt arbete gentemot Europa. Man ska få motta ett Europadiplom.

Av en kommitté till Europarådet tilldelades Borgholm diplomet som enda svenska kommun och som en av 24 kommuner i Europa.

Borgholm anses länge ha arbetat i den ”europeiska andan”, för ett öppet Europa och för deras samarbete med andra europeiska kommuner.

Bland annat har Borgholm ingått i B7-projektet, som en av sju öar i Östersjön. Man har också arbetat mycket för Östersjömiljön och  kommunens näringslivskontor har flitiga kontakter med Holland  och Tyskland.