Extra resurser för att minska trafikolyckor

Polisen, vägverket och NTF är djup oroade över olycksutvecklingen i trafiken under sommarmånaderna främst på Öland.

Trafikpolisen kommer därför att sätta in extra mycket resurser för att finnas på och kring Öland, vägverket satsar på säkrare cykelvägar och på att vara extra noga med att ta bort tillfälliga skyltar inom 50 meter från vägbanan.

Lennart Ivarsson vid vägverket säger dock att olycksriskerna inte helt kan byggas bort utan det är upp till trafikanterna att köra lagom fort, vara nyktra och bältade. En massiv informationskampanj om olycksrikerna kommer att möta turisterna som kommer till Öland. Lennart Ivarsson vid vägverket säger dock att olycksriskerna inte helt kan byggas bort utan det är upp till trafikanterna att köra lagom fort, vara nyktra och bältade. En massiv informationskampanj om olycksrikerna kommer att möta turisterna som kommer till Öland.

Under förra sommaren omkom 7 människor i ölandstrafiken vilken var tre gånger fler än tidigare år och redan under försommaren i år har den dystra utvecklingen fortsatt.