Fortsatt turbulent i Fanerduns styrelse

Fanerduns ägare mr Lou bekräftade på onsdagen turbulensen i styrelsen och att styrelsen avgått, men att Sten Tunberg kommer att återinträda i styrelsen. Carl Olof Sten däremot kommer att lämna styrelsen.

Man arbetar nu för att finna en ersättare och har ett antal tänkbara kanditater enligt mr Lou. Man säger också att etableringen i Kalmar nu går in i en ny fas, där hela den svenska delen omorganiserar och att man ska rekrytera ett stort antal medarbetar till nyckelpositioner. Mr lou säger vidare att allt går enligt planerna.