Många utan bostadstillägg

Försäkringskassan har stora problem med utbetalningarna av bostadstillägg till pensionärer just nu.

Britt Svensson i Kalmar, en av de drabbade, upptäckte att bostadstillägget inte fanns med på aviseringen om kommande utbetalning och hon går nu miste om 900 kronor i månaden.

Britt Svensson har varit i kontakt med Försäkringskassan i Kalmar och fått beskedet att kontoret är nedringt av andra i samma situation och att personalen inte hunnit med att ta hand om alla ansökningar på grund av personalminskningar.

Något besked om när hon kan få bostadstillägg igen har hon inte fått.