Cementa kan öka produktionen

Cementfabriken i Degerhamn på södra Öland får utöka produktionen med 90 000 ton till 410 000 ton per år.

Det slår miljödomstolen fast.

Men tillståndet är förenat med vissa villkor, t ex att grannarna inte ska utsättas för buller mer ään 55 decibel dagtid och 45 nattetid. Även utsläppet av stoft från fabriken måste minska enligt miljödomstolens direktiv.