Omsorgen i Hultsfred har inte råd med korttidsvikarier

Socialnämnden i Hultsfred har beslutat att det ska bli svårare att tillsätta korttidsvikarier. För att få tillsätta en vikarie från för första frånvarodagen måste varje områdeschef godkänna tillsättningen. Orsaken är att den ekonomiska prognosen har försämrats ytterligare för socialnämndens verksamhet.

Nämnden har tidigare begärt 15 miljoner kronor mer för i år från kommunledningen för att kunna ha den bemanning som behövs om man ska kunna upprätthålla en god omsorg i kommunen.

I början av året varslades ett 50-tal personer om uppsägning, men varslen har inte lett till uppsägningar än eftersom personalen behövs.

Socialnämnden har också begärt sammanlagt 20 miljoner extra inför 2008.

Beslut om både årets begäran och tillskottet i budgeten inför 2008 fattas i augusti, men Bo Bergman, kommunalråd i Hultsfred säger till Sveriges Radio Kalmar att kommunen i praktiken redan beviljat pengar för årets verksamhet.