Synskadade protesterar - länet ligger efter i rehabilitering

Synskadades Riksförbund i Kalmar län känner stor besvikelse över Landstingsstyrelsens beslut att inte öka de personella resurserna vid syncentralerna. Enligt SRF har syncentralerna i Kalmar län minst antal tjänster av alla syncentraler i landet i förhållande till folkmängden.

Och förbundet anser att man inte klarar att ge en god rehabilitering efter att en synskada blivit behandlad.

SRF Kalmar län vänder sig nu till Landstingsfullmäktige med hopp om att de ändrar styrelsens beslut och tillsätter ytterligare två tjänster under planperioden 2008 - 2010.

Syncentralerna i länet startade 1975 i Kalmar och 1986 i Västervik. Enligt SRF är antalet tjänster det samma idag som vid starten samtidigt som antalet besök i runda tal har fyrdubblats.

SRF menar också att eftersom Kalmar läns befolkning är äldre än genomsnittet i landet blir antalet synskadade större än genomsnittet. Dessutom påpekar SRF att statens omorganisation av stödet till synskadade barn har medfört mer arbete för syncentralerna.