Akko Karlsson får uppdrag i miljöpartiets styrelse

Akko Karlsson från Björnsholm norr om Västervik som nyligen valdes in i miljöpartiets styrelse har nu fått bland andra arbetsmarknads- och näringslivsfrågor som ansvarsområden inom styrelsen.

-Vi kommer att jobba mycket med frågor som gör att folk kan gå från arbetslöshet till småföretagande, säger Akko Karlsson till P4 Kalmar.
-Vi tror väldigt mycket på den Värmländska modellen med ett Bolagsbolag, som innebär att man hyr in sig på ett befintligt arbetsgivarbolag och själv slipper registrera sig som företagare med alla de regler som finns, säger hon.

Akko Kalrsson säger också att hon vill också till skillnad mot dagens system kunna bejaka en försörjningsbas i ett självhushåll, säger hon.
-Idag betraktas man som en ligist om man har självhushåll, säger Akko Karlsson till P4 Kalmar.