TV-sponsring granskas

Riksrevisionsverket kommer att förhandsgranska Regionförbundets och länskommunernas sponsring med omkring 340.000 till Sveriges Televisions inspelning av sex program från länets kulturmiljöer för två år sedan.

Riksrevisionen samlar nu in material om sponsring av SVT, såväl direkt sponsring som indirekt. En rad intressanta fall gås igenom. I augusti kommer en av riksrevisorerna att besluta om man ska gå vidare med en formell granskning av materialet.

- Fallet i Kalmar är så intressant och unikt att vi ville ha med det i vårt material, säger Camilla Ifvarsson på Riksrevisionen till Östran.

Att SVT tagit emot pengar för att sända program kan vara ett brott mot sändningstillståndet. Tevebolaget får inte sända program där sponsorbidraget tillfallit SVT direkt eller medfört att kostnaderna för programmet påtagligt minskat.

Programinslagen från kulturmiljöer i länet kostade enligt uppgift 428.000 kronor att spela in. Regionförbundet betalade 150.000 kronor Fem kommuner stod för 35.000 kronor per inslag.