Västervik i Östgötaregion innan 2011?

Partierna i Östergötland har enats om att ansöka hos regeringen om att få bilda ny storregion före 2011 och däri kan Västervik kommun ingå. Regionkommunen ska bildas enligt samma modell som Region Skåne och Region Västra Götaland.

I Västerviks kommun har många invånare nära förbindelser med Östergötland och från politiskt håll finns ett stort intresse för att bredda arbetsmarknaden i Västervik genom bättre förbindelser norrut.

Harald Hjalmarsson, moderat kommunalråd i Västervik, säger till Sveriges Radio Kalmar att han gärna ser att Västervik är med i en ny storregion och att det finns ett intresse från Östergötland att Västervik ska ingå.